top of page

J-TECH Design Firm Group

Public·54 members

Žilina : Spartak Trnava zápas živý 8 decembra 2023


28. 10. 2023 — Ďalšie zápasy: 04. 11. Spartak Trnava Ž - Žilina Ž, 11. Ružomberok : Žilina zápas živý 28/10/2023 Pozerať online pred 6 hodinami — Ružomberok : ...


Spartak Trnava B proti MŠK Žilina B živé skóre, H2H a Spartak Trnava B bude hrát zápas proti MŠK Žilina B, který začíná v 8:30 UTC 8. 10. 2016 na Štadión Antona Malatinského stadionu, ve Trnava městě, Slovakia. Aktivita n�ho stredopoliara a jeho nap�danie priniesli prv� g�l v 51. min, ke� obranca Trnavy chybne posunul loptu sp� na brank�ra, jeho �mysel vystihol Jeli�, rutin�rsky obi�iel brank�ra a pohodlne zakon�il �ava�kou - 1:0. V t�chto pas�ach sme jasne dominovali a na obranu host� sa valil jeden �tok za druh�m. V 65. min po spolupr�ci Jara Mihal�ka s Mi�om �kvarkom druh� menovan� pekne obstrelil obrancu, kto in� ako Jeli� ��hal pred br�nou a pohotovo dorazil do odkrytej br�ny - 2:0. O min�tu mohlo by� o tri g�ly, no strelu �kvarku, ktor� sa pekne uvo�nil, ne��astne zblokoval Jeli�. M�K �ilina � Spartak Trnava 3:0 (0:0)Fortuna Liga, sobota 30. 5. 2015 od 17:15 �tadi�n M�K �ilina 3:0(0:0) M�K �ilina - FC Spartak Trnava G�ly: 51. a 65. Jeli�, 67. Mihal�k�K: K��er, Leti�, Mihal�k, Paur - Sabo, Cleber, Mikovi�, VlaskoDiv�ci: 1875Rozhodca: Vnuk M�K �ilina Vole��k - Leti�, �kriniar, Vavro, Pe�ovsk� - K��er (29. Paur) - Mihal�k, B�nes (89. Klec), �kvarka (77. William), �palek - Jeli� FC Spartak Trnava Kelava � Martin T�th, M. Nikoli�, Bortel, �onka � Gre���k � E. Sabo, Casado (70. M. Hlinka), Cleber (70. Z�pas mal v�etko, �o k tak�muto duelu patr�. Ve�k� �koda, �e sme v prvom pol�ase nepremenili �ance, ktor�ch sme si proti �iline vypracovali dos�. Pri�iel z�konit� trest po na�ej obrovskej chybe a po hluchej dvojmin�tovke bolo vyma�ovan�. Potom sme u� nah��ali zajaca a �ilina si to nenechala ujs�. S�per bol agres�vnej�� a akoby viac motivovan�, �o ma prekvapilo. ""Pri prvom g�le som vedel, �e dobehnem loptu po chybe obrancu, u� som len obi�iel brank�ra a dal g�l. Priate�ka, ktor� bola na trib�ne, ma priebe�ne informovala o tom, �e Kalabi�ka rovnako sk�roval. Chalani sa tak sna�ili hra� na m�a, no taktika to ur�ite nebola. Ke� sa pozer�me na minul� sez�nu, zaznamenali sme obrovsk� pokrok, strelili sme najviac g�lov, najmenej inkasovali, porazili sme majstra. Podbrezová Spartak Trnava sledovať zápas 26 novembra 2023 26. 11. 2023 — [ŠPORT<<] Trenčín Žilina sledovať zápas 10 novembra 2023 28. 2023 — 2023 — [PRÚD] Spartak Trnava : Košice zápas živý 27 septembra 2023 Zápas ... Vojtu�) � Mikovi�, Vlasko (80. Jane�ka) "Chlapcom gratulujem, sme spokojn� a �akujem fan��ikom, �e ocenili chlapcov za tvrd� pr�cu po�as celej sez�ny potleskom, " po�akoval hr��om a fan��ikom Adri�n Gu�a ZOSTRIH Z�PASU Posledn� z�pas sez�ny sme pred vlastn�mi fan��ikmi za�ali proti tabu�kov�mu susedovi kombina�ne. Siln� p�tn�s�min�tovku sme nakoniec zakon�ili tret�m g�lom, ke� si Mihal�k pekne nabehol do otvorenej obrany, polo�il si Kelavu a po�ahky sk�roval - 3:0. Brank�r Vole��k mal prv� z�krok v druhom pol�ase a� v 72. min, ke� po nebezpe�nom priamom kope musel vyrazi� pr�zemn� strelu smeruj�cu k ty�i. Pohodln� trojg�lov� n�skok sme si str�ili a u��vali si posledn� min�ty tohtosez�nnej Fortuna ligy. Tie obohatila finta n�ho obrancu Milana �kriniara, ktor� sa efektne zbavil dvojice protihr��ov a vysl��il si od publika potlesk. min, ke� sa na Vole��ka r�til osamoten� Cleber, na��astie minul na�u br�nu. Aj o tri min�ty nesk�r podr�al �o�onov Vole��k, ke� vyboxoval jedovat� strelu Mikovi�a. Kr�tko pred pol�asov�m hvizdom chcel Mi�o �kvarka prestr�i� loptu pred vybiehaj�cim brank�rom host�, ten v�ak zasiahol v�as. V prvom pol�ase sme v�konom neoslnili, naopak viac sme s Trnavou bojovali, ne� hrali. Do druhej �asti sme vst�pili ove�a akt�vnej�ie, s �myslom hra� svoju typick� kombina�n� hru, ktor� sl�vila �spech po�as celej sez�ny. Hne� �vod sa niesol v na�ej r�ii, po priamom kope �kvarku sa zatriasla e�te len bo�n� sie�. Žilina Spartak Trnava sledovať zápas 8 decembra 2023 pred 2 hodinami — 2023 — 9. 2023 — 2023 — živý 15 apríla 2023 (ONLINE##) Spartak Trnava AS Trenčín prenos 5 MŠK Žilina MFK Ružomberok – Tatran Liptovský Mikuláš ... MŠK Žilina - FC Spartak Trnava: Online prenos zo 17. kola pred 4 hodinami — Príjemný dobrý večer zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 17. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom v súboji o 2. miesto ... "My sme mali dnes pomal�� vstup, preto�e jedno koliesko n�m vypadlo. Absenciu Mabouku, ktor� pri�la po rozcvi�ke, sme rie�ili Viktorom Pe�ovsk�m. Nefungoval n�m v�ak stred po�a, dr�anie lopty. Prv� pol�as sa mi nep��il, bol pr�li� agres�vny, nebolo to ve�mi futbalov�. Ale v�mena poz�ci� priniesla v��iu presnos� a istotu. V druhom pol�ase sme zr�chlili hru a chlapci v nej predviedli sol�dny v�kon. Strelili sme tri g�ly a udr�ali �ist� konto. Matej Jeli� strelil dva g�ly, aj to bola ve�k� motiv�cia dopom�c� mu, aby sa stal kr�om strelcov. Dnes n�s pote�ili na�i fan��ikovia, ktor� chlapcom zatlieskali po kvalitnej sez�ne za to, ako tvrdo pracovali. ""Sme smutn�, chceli sme ve�mi skon�i� na tre�om mieste, na ktorom sme boli tri�tvrte sez�ny, ale tak� je futbal. ViOn Zlaté Moravce MŠK Žilina zápas naživo 02/12/2023 pred 6 dňami — Streda nedeľa 25. : FC Spartak Trnava – FK Pohronie / TV Dajto 2. kolo Fortuna ligy (sobota 31. ) piatok 30. : ŠKF Sereď – MFK Ružomberok / Nova ... Z�pas sme rozhodli, ale st�le sme sa sna�ili o korunu kr�a strelcov pre Jeli�a, ktor� na dia�ku viedol s�boj s Kalabi�kom. V 87. min vyslal n� kanonier spoza �estn�stky nepr�jemn� strelu, t� v�ak v sieti neskon�ila a hetrik neznamenala. Div�kov sme na z�ver pote�ili jednozna�n�m v�azstvom, Jeli� sa stal s dev�tn�stimi z�sahmi najlep��m strelcom Fortuna ligy, spolu s Kalabi�kom zo Senice, k �omu mu dnes dopomohlo cel� mu�stvo kolekt�vnym v�konom. Trenčín Žilina zápas živý 10 novembra 2023 Športová televízi 10. 11. 2023 — 2023 — Podbrezová zápas živý 5 mája 2023 | Dhi-e-foundation Group MFK Dukla(((živý prenos<<))) Spartak Trnava Žilina živý 3 . Žilina Podbrezová ... V�bec sme neboli v tempe a akcie �asto kon�ili u� na stredovej l�nii Trnav�anov. Rovnako pevne hrala aj na�a obrana, na kraji ktorej musel zaskakova� Viktor Pe�ovsk� za zranen�ho Mabouku. Dlh� lopty n�m nesved�ali, nevedeli sme sa presadi�, preto tr�ner Adri�n Gu�a takticky u� v 29. min prestriedal Mira K��era, na ktor�ho poz�ciu sa �tandardne presunul kapit�n Pe�ovsk�. V 31. min mal pr�cu Vole��k, ktor� musel zne�kodni� lob Saba. O min�tu nesk�r takmer zahrmelo na druhej strane, ke� po Kubovom Paurovom centri Denis Vavro hlavi�koval presne k ty�i, no jeho pokus odvr�til Kelava do bezpe�ia. Do vedenia mohli �s� hostia v 38. (FUTBAL>>) Žilina Košice zápas živý 25 novembra 2023 24. 11. 2023 — 2023 — [PRÚD] Spartak Trnava : Košice zápas živý 27 septembra 2023 Zápas je súčasťou U19 1. Liga. Spartak Trnava U19 hral proti VSS Košice U19 v ... Žilina - Spartak Trnava výsledky, H2H štatistiky | Futbal Sledujte Žilina - Spartak Trnava výsledky, h2h štatistiky a Žilina najnovšie výsledky, správy a ďalšie informácie. Flashscore ponúka futbalové výsledky a ... Vyspel� s�per na n�s vyrukoval v prv�ch min�tach tvrdou hrou v strede po�a. Prv� z�krok mal v 4. min Milo� Vole�ak, hlavi�ka T�tha neznamenala pre n�ho brank�ra v��ie nebezpe�enstvo. V �vode sme boli v k��i a s�perovu obranu sme dlh�mi loptami nevedeli prekona�. Centre mierili predov�etk�m na Mateja Jeli�a, no toho si obrana host� pozorne str�ila. N� kanonier si predsa len na�iel priestor v 9. min�te, av�ak z hranice �estn�stky mieril tesne ponad brvno. N�sledne sa hra pritvrdila a kombina�n� futbal vystriedal boj s mno�stvom faulov a k�skovan�m hry. Podbrezová Spartak Trnava živý prenos 26 novembra 2023 26. 11. 2023 — [naživo-] MŠK Žilina: Železiarne Podbrezová zápas živý 05/1pred 13 hodinami — 2023 — Podbrezová zápas živ | RMSI 2023 Group pred 7 hodinami — ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page