top of page

J-TECH Design Firm Group

Public·53 members

(SLEDUJTE NAŽIVO@@@) Žilina Spartak Trnava zápas živý 8 decembra 2023


26. 11. 2023 — 2023 — pred 3 hodinami — Košice DAC Dunajská Streda živý prenos 03/11/2023 pred 1 dňom — MSK Zilina - FK Zeleziarne Podbrezova Živé Skontrolujte ...


Dnes n�s pote�ili na�i fan��ikovia, ktor� chlapcom zatlieskali po kvalitnej sez�ne za to, ako tvrdo pracovali. ""Sme smutn�, chceli sme ve�mi skon�i� na tre�om mieste, na ktorom sme boli tri�tvrte sez�ny, ale tak� je futbal. Z�pas mal v�etko, �o k tak�muto duelu patr�. Ve�k� �koda, �e sme v prvom pol�ase nepremenili �ance, ktor�ch sme si proti �iline vypracovali dos�. Pri�iel z�konit� trest po na�ej obrovskej chybe a po hluchej dvojmin�tovke bolo vyma�ovan�. Pohodln� trojg�lov� n�skok sme si str�ili a u��vali si posledn� min�ty tohtosez�nnej Fortuna ligy. Tie obohatila finta n�ho obrancu Milana �kriniara, ktor� sa efektne zbavil dvojice protihr��ov a vysl��il si od publika potlesk. Z�pas sme rozhodli, ale st�le sme sa sna�ili o korunu kr�a strelcov pre Jeli�a, ktor� na dia�ku viedol s�boj s Kalabi�kom. V 87. min vyslal n� kanonier spoza �estn�stky nepr�jemn� strelu, t� v�ak v sieti neskon�ila a hetrik neznamenala. MŠK Žilina – Spartak Trnava 3:0 (0:0) MŠK Žilina – Spartak Trnava 3:0 (0:0). Fortuna Liga, sobota 30. 5. 2015 od 17:15 Zápas mal všetko, čo k takémuto duelu patrí. Veľká škoda, že sme v prvom ... Vojtu�) � Mikovi�, Vlasko (80. Jane�ka) "Chlapcom gratulujem, sme spokojn� a �akujem fan��ikom, �e ocenili chlapcov za tvrd� pr�cu po�as celej sez�ny potleskom, " po�akoval hr��om a fan��ikom Adri�n Gu�a ZOSTRIH Z�PASU Posledn� z�pas sez�ny sme pred vlastn�mi fan��ikmi za�ali proti tabu�kov�mu susedovi kombina�ne. Vyspel� s�per na n�s vyrukoval v prv�ch min�tach tvrdou hrou v strede po�a. Spartak Trnava sledovať zápas 26 nov | The Blacklist 26. 11. 2023 — 2023 — pred 3 hodinami — Košice DAC Dunajská Streda živý prenos 03/11/2023 pred 1 dňom — MSK Zilina - FK Zeleziarne Podbrezova Živé Skontrolujte ... Div�kov sme na z�ver pote�ili jednozna�n�m v�azstvom, Jeli� sa stal s dev�tn�stimi z�sahmi najlep��m strelcom Fortuna ligy, spolu s Kalabi�kom zo Senice, k �omu mu dnes dopomohlo cel� mu�stvo kolekt�vnym v�konom. "My sme mali dnes pomal�� vstup, preto�e jedno koliesko n�m vypadlo. Absenciu Mabouku, ktor� pri�la po rozcvi�ke, sme rie�ili Viktorom Pe�ovsk�m. Nefungoval n�m v�ak stred po�a, dr�anie lopty. Prv� pol�as sa mi nep��il, bol pr�li� agres�vny, nebolo to ve�mi futbalov�. Ale v�mena poz�ci� priniesla v��iu presnos� a istotu. V druhom pol�ase sme zr�chlili hru a chlapci v nej predviedli sol�dny v�kon. Strelili sme tri g�ly a udr�ali �ist� konto. Matej Jeli� strelil dva g�ly, aj to bola ve�k� motiv�cia dopom�c� mu, aby sa stal kr�om strelcov. Podbrezová Spartak Trnava živý prenos 26 novembra 2023 26. 11. 2023 — [naživo-] MŠK Žilina: Železiarne Podbrezová zápas živý 05/1pred 13 hodinami — 2023 — Podbrezová zápas živ | RMSI 2023 Group pred 7 hodinami — ... Dlh� lopty n�m nesved�ali, nevedeli sme sa presadi�, preto tr�ner Adri�n Gu�a takticky u� v 29. min prestriedal Mira K��era, na ktor�ho poz�ciu sa �tandardne presunul kapit�n Pe�ovsk�. V 31. min mal pr�cu Vole��k, ktor� musel zne�kodni� lob Saba. O min�tu nesk�r takmer zahrmelo na druhej strane, ke� po Kubovom Paurovom centri Denis Vavro hlavi�koval presne k ty�i, no jeho pokus odvr�til Kelava do bezpe�ia. ONLINE LIVE : FC Spartak Trnava - MŠK Žilina / Niké liga 3. 9. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC Spartak Trnava - MŠK Žilina aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! Spartak Trnava B proti MŠK Žilina B živé skóre, H2H a Spartak Trnava B bude hrát zápas proti MŠK Žilina B, který začíná v 8:30 UTC 8. 10. 2016 na Štadión Antona Malatinského stadionu, ve Trnava městě, Slovakia.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page