top of page

J-TECH Design Firm Group

Public·54 members

Podčetrtek Šentjur prenos v živo 08/12/2023 Glej na spletu


13. okt. 2023 — pred 4 dnevi — Šentjur vs Podčetrtek prenos v živo 9 oktober 2023 TV v živo Podcetrtek proti Alpos Sentjur Glava za glavo · WIN% 42.9% 57.1% ...


Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev. Za uporabo storitev uporabnik potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, spletni brskalnik, dostop do interneta). Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev. Kršenje pogojev uporabe Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja in / ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov info@stajerskival. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava spletne strani občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku. Dostopnost spletne strani Spletne strani so v splošnem dostopne 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si prav tako pridržuje pravico do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani v primerih povezanih z vzdrževalnimi deli in / ali zamenjavo opreme. Ponudnik ne jamči dostopa do spletnih strani v primerih izpadov v omrežjih ponudnikov internetne povezave ali kakršnih koli izpadih, napakah in / ali drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah, ki so posledica nedelovanje tretjih strank (izpad internetne povezave, izpad električnega napajanja,... Osmrtnice in zahvale * Polja označena z zvezdico prosimo obvezno izpolnite OPOZORILO: Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani stajerskival. si. Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na e-novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno. Dokumenta sta dosegljiva na naslednjih povezavah: Politika varovanja osebnih podatkov Politika spletnih piškotkov Zavrnitev odgovornosti Uporabnik se zaveda, da: Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,... ), ponudnik ne prevzema odgovornosti. Šenčur vs Krka v živo brezplačno je 24/11/2023 HD v živo 24. nov. 2023 — (Prenos v živo<<) Helios Suns Podčetrtek v živo 30. 2023 pred 2 dnevoma — 2023 — Šentjur Hopsi prenos v živo ŽIVO#) Hopsi vs Krka živo online 04 ... Da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh. Da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in / ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani. Da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani. Da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem in / ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi. Reklamacije V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info@stajerskival. si. Žalujoči vsi njeni. Ti v kraje romaš nam neznane, od koder več vrnitve ni, slovo nam bridke seka rane, solze rosijo nam oči, oj, z Bogom, drago srce ti. (S. Gregorčič) Ob smrti drage mame, babice, tašče, sestre, tete Ane Hostnik se iskreno zahvaljujejo negovalkam Pegazovega doma, katerih duša preveva sočutje in dobrota. Hvala sorodnikom, sosedom znancem, kolektivu občine Rogatec, kolektivu občine Podčetrtek, kolektivu Vitala Mestinje, kolektivu OŠ in vrtca Podčetrtek, hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se v tako velikem številu poklonili njenemu spominu. Hvala podjetju Gekott za organizacijo pogreba, duhovniku za opravljen obred, cerkvenim pevcem za odpete pesmi, trobentaču za odigrano Tišino. Hvala tudi vsem ostalim za darovane svete maše, sveče, cvetje ter denarne prispevke. Hvala vsem, ki so se poklonili njegovemu spominu in jih bo nanj spominjala lepa misel. Žalujoča žena Božena, hči Jasmina in sin Leon z družinama ter ostalo sorodstvo. Ob prerani izgubi drage hčerke, sestre, tete in prijateljice Karmen Šrimpf iz Rogaške Slatine se zahvaljujejo vsem, ki so bili v letih bolezni njena in njihova opora. Hvala Darji, Vanji in Leonu, patronažni sestri Miji, Oddelku za bolezni prebavil Splošne bolnišnice Celje in vsem, ki so dajali spodbudo in podporo v njenih zadnjih trenutkih. Hvala Boštjanu in Petru, da sta naredila njeno slovo po njeno, ter vsem, ki so se ji v tako velikem številu prišli poklonit in se posloviti od nje. Hvala pevcem za odpete in odigrane pesmi ob slovesu ter trobentaču za lepo odigrano tišino. Iskrena hvala tudi osebju patronažne službe Podčetrtek, Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Onkološkega inštituta Ljubljana ter osebju Splošne bolnišnice Celje, oddelek za bolezni prebavil, za lajšanje bolečin in nudenje pomoči in podpore v njegovih zadnjih trenutkih. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Žalujoči vsi njegovi. (TV V ŽIVO#) Šenčur vs Krka v živo 24/11/2023 - EBincome.com 24. nov. 2023 — Šentjur prenos v živo 04/11/2023 21. Podčetrtek vs Krka v živo brezplačno je 5 november 2023 4. nov. 2023 — pred 23 urami — (ŠPORT TV ... ) ter v primerih višjih sil. Omejitve dostopa do spletnih strani Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 7. točki teh pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin spletnih strani za posamezni IP naslov uporabnika. Starostne omejitve in odgovornost Pri uporabi spletnih strani ni starostnih omejitev. Uporaba spletnih strani je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanje obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Varovanje osebnih podatkov in piškotki Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je tudi politika varovanja osebnih podatkov in politika spletnih piškotkov. Šentjur Helios Suns v živo brezplačno je 29 november 2023 pr 29. nov. 2023 — pred 2 dnevoma — Šentjur in Helios Suns vs Podčetrtek v živo brezplačno je 30 oktober 20 30. okt. 2023 — (PRENOS V ŽIVO) Hopsi Ilirija ... Škofja Loka Hopsi v živo online 4 november 2023 TV v živo Sp 3. nov. 2023 — okt. 2023 — Šentjur Hopsi in prenosi v živo online 13 oktober 2023 31. j pred 23 [ Podčetrtek Šenčur prenos v živo 20.10.2023 nogomet 19. Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk. Uporabnik se zaveže: Da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelagalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe. Hopsi Helios Suns v živo online 4 december 2023 Pretakanje pred 4 dnevi — [V živo<<] Hopsi vs Podčetrtek v živo online 13 november 202 pred 7 dnevi Helios Suns Šentjur prenos v živo 29. 11. 2023 pred 1 uro — (Vpred ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page